Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
29 / 2020 Hotărârea nr 29 din 19.03.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2020 de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat 19-03-2020
28 / 2020 Hotărârea nr 28 din 19.03.2020 privind APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI OITUZ, JUDETUL BACAU, PENTRU ANUL 2020, RECTIFICAT 19-03-2020
27 / 2020 Hotărârea nr 27 din 19.03.2020 privind aprobarea măsurilor pentru gospodărirea și înfrumusețarea Comunei Oituz, județul Bacău, pentru anul 2020 19-03-2020
26 / 2020 Hotărârea nr 26 din 19.03.2020 privind constituirea unui drept de uz și servitute asupra unui teren apartinând domeniului public al comunei Oituz, în favoarea DelGaz Grid S.A. 19-03-2020
25 / 2020 Hotărârea nr 25 din 19.03.2020 privind constituirea unui drept de uz și servitute asupra unui teren apartinând domeniului public al comunei Oituz, în favoarea DelGaz Grid S.A. 19-03-2020
24 / 2020 Hotărârea nr 24 din 19.03.2020 privind aprobarea acordării avizului de principiu pentru documentația PUZ nr. 122/2018, în vederea extinderii intravilanului satului Oituz, comuna Oituz, județul Bacău, cu suprafața de 6000 m.p. 19-03-2020
23 / 2020 Hotărârea nr 23 din 19.03.2020 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2019 și a situațiilor financiare ale U.A.T. Comuna Oituz, județul Bacău 19-03-2020
22 / 2020 Hotărârea nr 22 din 19.03.2020 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru Comuna Oituz, județul Bacău, actualizat 19-03-2020
22 / 2020 Hotărârea nr 22 din 19.03.2020 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru Comuna Oituz, județul Bacău, actualizat 19-03-2020
21 / 2020 Hotărârea nr 21 din 19.03.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF și a indicatorilor tehnico-economici ale obiectivului de investiție "Extindere rețea de canalizare ape uzate în satele Oituz, Marginea, Călcâi și Ferăstrău-Oituz, comuna Oituz, județul Bacău" 19-03-2020
20 / 2020 Hotararea nr 20 din 20.02.2020 privind apropunerea Consiliului Local cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Oituz, pentru anul 2019 20-02-2020
19 / 2020 Hotararea nr 19 din 20.02.2020 privind utilizarea excedentului financiar al anului precedent (2019) 20-02-2020
18 / 2020 Hotararea nr 18 din 20.02.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Oituz pentru perioada martie-mai 2020 20-02-2020
17 / 2020 Hotararea nr 17 din 20.02.2020 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane , materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2020. 20-02-2020
16 / 2020 Hotararea nr 16 din 20.02.2020 privind infiintarea , organigrama si numarul de personal ale Serviciului voluntar pentru Situatii de Urgenta de tip V1, prin reorganizarea Serviciului de categoria II al comunei Oituz, judetul Bacau 20-02-2020
Înapoi
DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Politica cookies • Termeni și condiții • Politica de confidențialitate